TeAM HUb - Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata

A TeAM HUb a természet-alapú megoldások széleskörű magyarországi elterjesztése ügyében elkötelezett szervezetek és egyének szakmai közössége.

A természet-alapú megoldások az ökoszisztémák védelmét, helyreállítását, a velük való fenntartható gazdálkodást szolgálják. Ezáltal kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, hozzájárulnak a szélsőséges időjárási események és természeti csapások miatti károk elkerüléséhez, a víz- és élelmiszerbiztonsághoz, valamint az egészséges és élhető városi környezet fenntartásához.

A természet-alapú megoldások alkalmazásával kapcsolatos szakmai, műszaki, finanszírozási és üzemeltetési ismeretek Magyarországon még kevéssé elterjedtek. A TeAM HUb célja, hogy fórumot biztosítson a természetalapú megoldásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi tudás, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására, valamint ösztönözze a kormányzati, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közötti párbeszédet és együttműködést a természet-alapú megoldások széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében. Ha érdekel hogyan, olvass tovább!

Resources: 

Public posts


Klímaadaptív kertek létesítése a kerítésen innen és túl - Budapest XVIII. kerületének útja a köz- és magánkézben lévő zöldterületek regenerációjához a természetes vízmegtartás érdekében

A villámárvizek és más extrém csapadékesemények egyre nagyobb mértékben sújtják a településeket országszerte, akik egyre gyakrabban alkalmaznak természetalapú megoldásokat (TAM) a probléma kezelésére. Ebben a szellemben cselekszik Budapest XVIII. kerülete is, amelynek önkormányzata az UPSURGE nemzetközi projekt révén arra vállalkozik, hogy a közterületeken természetes vízmegtartó megoldásokat vezessen be, s a magánterületeken - a kerítésen túl - is ebbe az irányba terelje a kertek ki- és átalakítását.A talajmegújító mezőgazdaság, avagy a természetalapú megoldások sokszázmilliárd forintos kérdése

Maga a természetalapú megoldások fogalmát életre hívó Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint is a mezőgazdaság a legfontosabb kérdés és egyben a legnagyobb lehetőség a természetalapú megoldások alkalmazása terén.


“Környezetet termelni” – avagy hogyan segít az EU közös agrárpolitikája a természetalapú megoldások elterjesztésében

Az Európai Unió 2023–2027-es időszakra szóló új közös agrárpolitikája (KAP) lehetőséget nyújt arra, hogy a mezőgazdaság méltányosabb, környezetbarátabb és eredményközpontúbb legyen - ezen elvek érvényesítésére vállalkozik Magyarország is a megreformált KAP Stratégiai Tervvel.


A biodiverzitás stratégiától a város-zöldítési tervekig: hogyan segíti az uniós szabályozás a városi ökoszisztémák helyreállítását?

Az Európai Unió kezdeményezéseiben egyre fontosabb szerep jut a környezeti és fenntarthatósági kérdéseknek. Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) alapján a biodiverzitás megőrzése és ezzel összefüggésben a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítása az éghajlati és társadalmi kihívások kezelésének egyik kulcsfontosságú feladata.Városi méhészet Budapest XII. kerületében - egy elérhető, alkalmazható, könnyen terjeszthető jó szemlélet nyomában

Budapest XII. kerülete büszkén viseli a méhbarát kerület címet, amelyet a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat létrehozásával érdemelt ki. Nemzetközi projekt keretén belül szerezték az inspirációt és a támogatást a hálózat létrehozására, amely 2019-es megalakítása óta sikeresen működik, és egyre bővül. A zöld szemlélet régóta sajátja a kerületnek, ám a különböző érdekeltekkel való sikeres együttműködés területén sokat tanultak a fent említett BeePathNet projektből is, amely hozzájárult a hálózatalakítás sikeréhez.


Egy „team” a természet-alapú megoldásokért - elindul a TeAM HUb

A NetworkNature projekt keretein belül elindul a TeAM HUb, vagyis a Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata. Első bejegyzésünkben bemutatjuk: mi is ez, miért jön létre, és hogyan fog működni?

Mik azok a természet-alapú megoldások?

A természet által inspirált, a természet erejét felhasználó megoldások, amelyek közös jellemzője, hogy egyszerre nyújtanak környezeti, társadalmi és gazdasági előnyöket és javítják az adott terület ellenálló képességét a klímaváltozás negatív hatásaival szemben.


Új utakon a városok zöldítése felé...integrált városi zöldterület-kezelés

UGB - Urban Green BElts website cover

A városok környezeti problémáinak megoldásában  egyre nagyobb szerephez jutnak az ún. természet-alapú megoldások, amelyek az ökoszisztémák védelmét, helyreállítását, a velük való fenntartható gazdálkodást szolgálják. A természet-alapú megoldások főként városi zöldterületekhez kapcsolódnak, egyben kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, hozzájárulnak a szélsőséges időjárási események és természeti csapások miatti károk elkerüléséhez, a víz- és élelmiszerbiztonsághoz, valamint az egészséges és élhető városi környezet fenntartásához.


A szennyvízen túl: egy olasz kutatószervezet törekvése a szürkevíz természet alapú megoldások révén történő hasznosítására

A szennyvízen túl: egy olasz kutatószervezet törekvése a szürkevíz természet alapú megoldások révén történő hasznosítására

Az időjárási szélsőségesek gyakoribbá válásával világszerte, így Európa nagy részén is egyre több az aszályos időszak. A rendelkezésünkre álló víz jelentős részét mégis elpazaroljuk, mind a szürke víztől (azaz a nem szennyezett háztartási szennyvíztől), mind az esővíztől gyakran igyekszünk mielőbb megszabadulni. Kérdés, hogy fel lehetne-e mégis használni ezeket háztartási és kommunális célokra, és hogyan lehetne ezt megvalósítani?