Egy „team” a természet-alapú megoldásokért - elindul a TeAM HUb

A NetworkNature projekt keretein belül elindul a TeAM HUb, vagyis a Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata. Első bejegyzésünkben bemutatjuk: mi is ez, miért jön létre, és hogyan fog működni?

Mik azok a természet-alapú megoldások?

A természet által inspirált, a természet erejét felhasználó megoldások, amelyek közös jellemzője, hogy egyszerre nyújtanak környezeti, társadalmi és gazdasági előnyöket és javítják az adott terület ellenálló képességét a klímaváltozás negatív hatásaival szemben.

Ide sorolhatók például a természetes vízmegtartási megoldások (így a csapadékvíz helyben szikkasztása gyepes árokban csővezeték rendszer kiépítése helyett, vagy a belvizes területek talajvízpótló-képességének hasznosítása öntözőrendszer kiépítése helyett; vízszigetelő helyett vízáteresztő burkolatok alkalmazása; esőkert létrehozása) vagy egyéb, mesterséges, de a biodiverzitás szempontjait maximálisan figyelembe vevő, a levegőminőség javítását, zajcsökkentést és hőszigethatás mérséklését egyaránt szolgáló városi zöldfelületek, vadvirágos rétek, zöldfalak, zöldtetők kialakítása.

A természet-alapú megoldásoknak nincs egy egyértelmű katasztere, sokkal inkább egy szemléletmód és kritériumrendszer érvényre juttatását jelentik: a helyi adottságokhoz illeszkedő, erőforrás-hatékony és rendszerszintű beavatkozások révén járulnak hozzá a változatosabb természeti környezethez, a biológiai sokszínűség növekedéséhez, és a költséghatékony hosszú-távú fenntartás feltételeinek megteremtéséhez. Ez a komplex megközelítés az évtizedes sőt évszázados műszaki szabványokkal jól definiálható mérnöki fejlesztésektől eltérő gondolkodásmódot, tervezési és kivitelezési folyamatokat, valamint fenntartási megoldásokat kíván meg, melyek alkalmazása Magyarországon ma még néhány sziget-szerű mintaprojektre korlátozódik

Mi a TeAM HUb?

A TeAM HUb a „Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata”. Olyan szervezetek és egyének közössége, szakmai együttműködési hálózata, melyek elkötelezettek a természet-alapú megoldások széleskörű elterjesztésében. Célja, hogy magyar nyelvű információkkal, jó gyakorlatok, természet-alapú megoldások tervezéséhez és megvalósításához kapcsolódó módszerek és eszközök megosztásával segítse elő a természet-alapú megoldások széles körű magyarországi megismertetését és alkalmazását.

A TeAM HUb egy európai hálózat, a NetworkNature része, amelyet az ICLEI, vagyis a fenntartható városi fejlődés ügyében elkötelezett önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szövetség koordinál. Ennek keretében egy magyarországi “hub” létrehozását és működtetését a BURST - Bright Urban Solutions Team vállalta fel.

Ki működteti a TeAM HUb-ot?

A TeAM HUb-ot a BURST - Bright Urban Solutions Team működteti. A BURST egy fenntartható városfejlesztési szakértők által létrehozott szakmai közösség, melynek egyik fókusza a városok revitalizációja természet-alapú megoldások révén.

A BURST számos európai uniós forrásból finanszírozott projekt szakmai kidolgozásában és megvalósításában vesz részt, melyek a természet-alapú megoldások változatos alkalmazási területeivel foglalkoznak. A HUb működtetése során a BURST a természet-alapú megoldásokkal összefüggő szakmai kompetenciái mellett a tudásmegosztás és széleskörű partneri együttműködés előmozdításában szerzett tapasztalataira is nagymértékben támaszkodik.

A TeAM HUb működtetésében a BURST partnere a Klímabarát Települések Szövetsége. A mára mintegy 80 önkormányzati taggal rendelkező Szövetség célja, hogy szakmai tapasztalatok megosztásával segítse a települések alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz. E célt szolgálják a Szövetség által szervezett szakmai konferenciák, képzések, pályázati lehetőségek, szakmai, módszertani tanácsadás, valamint környezetvédelmi, klímavédelmi fókuszú lakossági kampányok megvalósítása is.

Hogyan működik a TeAM HUb?

A TeAM HUb egy valódi szakmai közösséget kíván létrehozni, mely ösztönzi a kormányzati, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közötti párbeszédet és együttműködést a természet-alapú megoldások széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében.

Ennek érdekében egy hiánypótló online platformot biztosít, amely magyar nyelven, a magyar célközönséghez szólóan nyújt hozzáférést a természet-alapú megoldásokkal összefüggő kiadványokhoz, esettanulmányokhoz, projektekhez, hírekhez, cikkekhez. Az online platform a NetworkNature portál keretében jön létre, mely közösségi média kommunikációval és rendezvények szervezésével egészül ki. A TeAM HUb e felületei minden érdeklődő szervezet és szakember részére lehetőséget biztosítanak tapasztalataik, tudásuk, információik széles-körű megosztására – egy-egy esettanulmány, vagy kiadvány publikálására, interjú megjelentetésére, események meghirdetésére vagy vitaindító posztok közzétételére.

Hogyan csatlakozhatok a TeAM HUb-hoz?

A TeAM HUb online platformjának, közösségi média felületeinek és rendezvényeinek követése minden érdeklődő számára nyitott. Amennyiben a tartalmakhoz aktív módon hozzá kíván járulni a természet-alapú megoldásokkal összefüggő tudás, tapasztalat, esettanulmány vagy egyéb publikáció megosztásával, kérdése vagy megvalósításra való ötlete van, írjon nekünk: teamhub@burstgroup.eu