VÍZGAZDÁLKODÁS: Dombvidéki természetalapú vízmegtartási megoldások

A Magyar Mérnöki Kamara Kiadványsorozatában megjelent mérnöki útmutató egy segédlet a települési szintű klíma adaptációhoz. A szöveg összegyűjti és rendszerezni azokat a fogalmakat és ismereteket, amik szükségesek a települési szintű vízgazdálkodási rendszerek kialakításához. Bemutatja a településrendezés és -fejlesztés jogszabályi hátterét, értelmezi az erre vonatkozó törvényeket és kormányrendeleteket. Emellett bemutat különböző vízhez kapcsolódó, környezetbarát mérnöki megoldásokat is.