Püspökszilágy: Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz lefolyás-lassítással és vízvisszatartáson alapuló árvízi védekezéssel

Area characterisation: 

A projektterület jellemzése:

Püspökszilágy Pest megyében, a Gödöllői dombság és a Cserhát találkozásánál, a Duna és Tisza vízválasztóján található. Megközelítőleg 728 fős zsákfalu, 25,3 km2-es területtel. A táj enyhén délkelet felé lejtő dombvidék, ahol részben felhagyott gyümölcsösöket és szőlőket találunk.

A vízgyűjtő jelentős része intenzív mezőgazdasági művelés alatt áll, illetve beépített terület. Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Klímaváltozási előrejelzések szerint a 2021-2050 közötti időszakban az évi átlaghőmérséklet 1-1,5 °C-al történő emelkedése, valamint a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma évente 1,5-2,0 közötti értékre növekszik. A településen folyó Szilágyi-patak tulajdonosa és vízkezelője Püspökszilágy önkormányzata

Slideshow:

Objective: 

Célkitűzés:

Püspökszilágy fokozottan érzékeny villámárvíz veszély szempontjából, mindeközben nyáron gyakori az aszály. A villámárvizek és az aszály komoly károkat okoz a településen. A projekt célja a két probléma kezelése természetalapú megoldások által.

Actions: 

Tevékenységek:

Püspökszilágy mintaterületen a projekt keretében több különböző megoldás kombinálásával érték el az árvízveszély csökkenését, az aszálykárok mérséklését, illetve másodlagos célként a helyi élőhelyek és ökoszisztéma-szolgáltatások javítását. A tevékenységek között szerepelt a helyiek körében a természetalapú megoldások megismertetése, illetve elfogadtatása.

Víztározó: vízmegtartás, vizes élőhely kialakítása

A projekt keretében megvalósult megoldások közül az oldaltározó biztosítja a vizek helyben tartásának jelentős részét. A tározóhoz tartozó vízgyűjtő terület nagysága 3,7 km2. A várható minimális talajvízszintnél az árvízcsúcs-csökkentésre összességében 5-5,4 ezer m3 hasznos térfogat (átlagosan 50 cm vízoszlop) áll rendelkezésre. Az oldaltározó működtetéséhez egy bevezető árok és egy betétpallóval szabályozható zsilippel ellátott levezető árok kapcsolódik. A tározó befolyási pontjainál könnyen tisztítható hordalékfogó aknák kerültek kialakításra, melyek megakadályozzák a tározó feliszapolódását.

A tározót rét, legelő művelési ágú területen alakították ki, és törekedtek az árvízvédelmi és természetvédelmi funkciók összehangolására. Az ökológiai igényeknek megfelelően biztosították a vízáramoltatást a mélyvonulatban, a mozaikosság megőrzését, a fás társulások és vizes élőhelyek beintegrálását, a meglévő ásóbéka populáció és fenyőültetvény megóvását, a parton és a vízben található mocsári csorbóka és a tavirózsa növények védelmét. A talajvíz alóli kotrás fenékszintjét úgy állapították meg, hogy a talajvíz-tó rész vízoszlop magassága mindig közel 1,00 m legyen. Ennek célja, hogy a tó az árhullámok érkezése közötti időszakban (amely akár több év is lehet) se algásodjon, a vízminőség ne romoljon. A jó vízminőségi állapot fenntartását támogatja, hogy folyamatos vízcsere, vízfrissítés is biztosítható a szabályozó műtárgyak segítségével.

Rönkgátak: villámárvizek mérséklése

Kiegészítő megoldásként a település felett a Szilágyi-patakba torkolló eróziós árkokon szivárgó rönkgátak épültek. Ezek lényege, hogy az alattuk lévő résen a patak kis vízhozamait akadálytalanul engedik átfolyni. Villámárvízkor azonban a nagy vízhozamokat, és az azzal érkező hordalékot és uszadékot a település felett visszatartják, a rönkök közötti résen szabályozottan, lassan eresztik le a vizet, ezzel ellaposítva az árvízcsúcsot. Ezen felül előnyük, hogy rendkívül olcsók, különösen mivel a helyben kitermelt faanyag felhasználásával épültek meg. Vízvisszatartó képességük néhány 100 m3 gátanként, összeadódva kb. 2000-3000 m3.

Potential impacts/benefits: 

Potenciális hatások/előnyök:

A projekt keretében megvalósult kisléptékű vízmegtartási megoldások (víztározó és rönkgát) hozzájárulnak a talajvízszint stabilizálásához, lehetővé teszik a visszatartott víz hasznosítását, elősegítik a biodiverzitás megőrzését és fejlesztését, jobb mikroklímát eredményeznek, ezáltal rekreációs lehetőséget is teremtenek. A pozitív hatásokat és előnyöket részletesebben az alábbiakban mutatjuk be:

Az éghajlatváltozás mérséklése

Püspökszilágyon a leggyakoribb gondot a víz hiánya (aszály) vagy túlzott mennyisége (villámárvizek, hordalék) okozza. A dinamikus egyensúly megtalálása és fenntartása a települési és területi vízgazdálkodás integrálásával, továbbá a vizek helyben tartásával és hasznosításával volt a leghatékonyabban elérhető. Villámárvíz okozta helyi vízkáresemény a rendszer kiépülése óta nem alakult ki, illetve a víztározónak köszönhetően aszályos időszakban is mérsékelhető a szárazság hatása, kedvezően alakul a mikroklíma.

Biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások

A helyi adottságokhoz alkalmazkodó vízmegtartás létrehozása egyben vizes élőhelyet is teremt, ezzel segítve a biodiverzitás megőrzését. A tó a völgytalp üde, vízigényes, közepes természetességű élőhelyeinek helyén került kialakításra, törekedve a védett növények és állatok meg őrzésére. A Püspökszilágyon végzett monitoring eredményei szerint a létrehozott tó környéke parkosítva lett, rézsűi meredekek, így az élőhelyek természetessége csökkent, bizonyos fajok száma átmeneti csökkenést mutatott. Ugyanakkor az állandó víz és a mikroklíma előnyös változása a biodiverzitást folyamatosan növeli. A beavatkozás utáni felmérésből látható, hogy lassan, de elkezdett kialakulni az új tó területén egy nádas öv, elsősorban a tó északi részén, ahol két kis zöld tó is található, valamint a parti zónában. A két kisebb felső zöld tó fantasztikusan csökkenti a víz nitrát tartalmát és minden szennyeződést. A terület természetessége megfelelő kezelés esetén vélhetően tovább fog javulni, hosszútávon növelve a terület biodiverzitását (pl. mocsári teknős, kiskócsag, szürke gém).

Társadalmi hatások

A társadalmi hatások közt fontos a projekttel járó szemléletformálás eredménye a helyi érintettek körében. Az érintettek részéről a fogadtatás eleinte vegyes volt, ám végső soron az itt élő emberek miután megismerték, megszerették és elfogadták a projektet. A környező települések lakói, kirándulók valamint a tározó mellett található Szabadidő Központba érkező csoportok is széles körben használják a tározót pihenésre.

Pénzügyi és működési hatások

A kialakított természetalapú megoldások fenntartása 0.7-2 millió Ft-ba kerül évente

Transferability of the result: 

Az eredmény átvihetősége:

A megoldások főleg domb- és hegyvidéken bárhol alkalmazhatók. Minél több helyen történik beavatkozás, annál jobban fokozható a vízvisszatartás és érvényesülnek a további pozitív hatások.

Lessons learned: 

Tanulságok:

A projekt sikeres a szélsőséges időjárási körülményekhez való védelem kialakításában. A megoldás visszakapcsol egy korábban rendszeresen elöntött területet a hidrológiai rendszerbe, ezzel javítja a mikroklímát és megfelelő környezetet biztosít a vízi-ökoszisztéma és a lakossági pihenés számára.

Financing: 

Finanszírozás:

A püspökszilágyi fejlesztése a LIFE program által támogatott LIFE MICACC: „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” (LIFE16 CCA/HU/000115) című projekt keretében valósult meg. A Püspökszilágyon végzett beavatkozás két évet vett igénybe. A vízmegtartó megoldás tervezése 1,9 millió forintot vett igénybe, az engedélyek 585.000 forintba, a kivitelezés 42,7 millió forintba került, melyből 55%-ot az EU finanszírozott, 40%-ot a BM gesztorálása révén a magyar költségvetés, 5%-ot pedig Püspökszilágy biztosított önerőből.

Contacts: 

Kapcsolattartók:

Tordai Sándor polgármester,

Mészáros Krisztián vízgyűjtő koordinátor,

Budai Zoltán klímareferens